Különös közzétételi lista  Az oktatási és kulturális miniszter 32/2008. (XI.24.) OKM rendelete kötelezi a nevelési-oktatási intézményeket tevékenységükhöz kapcsolódó adatok közzétételére.

Az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődőket intézményünk személyi feltételeiről, eredményeiről és az intézményünkkel kapcsolatos egyéb információkról.

A különös közzétételi lista alábbi adatai az iskolánk honlapján kerülnek megjelenítésre ( www.dvszi.sulinet.hu ), melyet minden év szeptember 15-ig frissítünk.
 
     
  1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgy felosztáshoz ( személyi azonosításra alkalmatlan módon )  
  2. Nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége  
  3. Az országos mérés-értékelés eredményei  
  4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói  
  5. Érettségi vizsgák átlageredményei, évente feltüntetve  
  6. Szakképzésben résztvevő iskolákban a pályakövetés eredményei  
  7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége  
  8. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai.  
  9. Iskolai tanév helyi rendje  
  10. Iskolai osztályok száma, ill. az egyes osztályokban a tanulók száma