Kollégium bemutatása 
Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma KOLLÉGIUM
Címe: 3533 Miskolc, Téglagyár u. 1

Férőhelyek száma: 280 fő / 200 fő fiú, 80 fő lány /

Iskolánk tanulóinak mintegy 15%-a kollégista, ami a kollégiumi létszámunk 75%-át képezi. Ezenkívül másik 7 iskolából kérték hozzánk a felvételüket.


Nevelőtestület létszáma: 8 fő / 1 fő kollégiumvezető, 7 fő nevelőtanár / 2 fő nő, 6 fő férfi
Végzettség: 4 fő egyetemi, 4 fő főiskolai végzettségge. Átlagéletkor: 42 év

- Olyan kollégiumot szeretnénk, ahová a tanuló 'hazamegy' az iskola után.
- Az egyéni és életkori sajátosságok és a személyes szükségletek figyelembevétele.
- Az egészséges életvitel feltételeinek a biztosítása.
- A kollégiumi foglalkozások ( kötelező, kötelezöen választható, szabadon választható foglalkozások ) tartalma és színvonala megfelel az iskolák elvárásainak, igazodik a gyerekek képességeihez, érdeklődéséhez.
- Minden kollégista számára biztosítottak a megfelelő tanulási körülmények és eszközök.
- Biztosítjuk a változatos tanítási és tanulási formákat.
- A tanulók megismerik a helyes tanulási módszereket.
- Mindenki számára biztosított a szükséges tanári segítség.
- Biztositjuk a megfelelő feltételeket a szabadidő kultúrált eltöltéséhez.