Diákélet a kollégiumban 

 
Szilencium
Napi 3 órás foglalkozás kétszer 15 perc szünettel. A szilenciumi munka irányítását, segítését, ellenőrzését, értékelését a nevelőtanár végzi, akinek jelenléte nélkülözhetetlen. A szilenciumon résztvevő 20-30 fős tanulócsoportok kultúrált, tanterem jellegű tanulószoba áll a rendelkezésére. A nevelőtanár értékelése alapján egyéni, kiscsoportos vagy tanulószobai tanulással kell eltölteni. A kiváló kollégisták maguk határozhatják meg a tanulás helyszínét.
     
Kollégiumi foglalkozások
Szakköreink
Sportköreink
-Tanulásmódszertan
-Önismeret, pályaválasztás
-Művészet és információs kultúra
-Környezeti nevelés
-Életmód, életvitel háztartási ismeretek
-Egyén és közösség
-Európaiság, magyarság, nemzetiségi lét
-Közösségi, egyéni feladatok szervezése 
- dísznövénytermesztő és virágkertész szakkör
- fémipari dísztárgykészítő szakkör
- fafaragó szakkör
- nyelvművelő kör
- labdarúgó
- asztalitenisz
- kézilabda
- lövész
- sakk
- természetjáró