TÁMOP 3.1.4 Kompetencia-alapú oktatás
Intézményünk támogatást nyert az önkormányzat által elnyert,
Kompetencia alapú oktatás bevezetése- TÁMOP3.1.4-08/2-2009-0148
pályázatra, így vezettük be a 2009/2010-es tanévtől a kompetencia alapú oktatást.

Jelenleg 5 kompetenciaterületen szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logika, idegen nyelvi (angol), szociális életvitel, valamint a történelem tantárgy műveltségterületek bontása nélküli oktatása IKT kompetenciaterületeken 194 tanuló vesz részt kompetencia alapú oktatásban 6 szakmailag-módszertanilag felkészült pedagógusunk vezetésével. A pályázat kedvező elbírálását követően a beszerzési eljárások lefolytatása után rögtön sor kerül - a 2009/2010. tanévtől - a beszerzett tartalmak tanórai és tanórán kívüli alkalmazására.

Reméljük, hogy a tanulói aktivitás növelésének egyik leghatékonyabb módja a digitális eszközök és tartalmak tanórai felhasználása. A diákoknak további lehetőségeket kívánunk nyújtani a fent említettek tanórán kívüli alkalmazására is, elősegítve ezzel komplex képességfejlődésüket. Az iskola könyvtárában - már most - lehetőségük van a diákoknak a digitális tartalmakhoz való egyedi hozzáférésre, megtekintésre. A kompetencia alapú oktatásban jelenleg érintett tantermeket kívánjuk fejleszteni a pályázat során elnyert eszközökkel.

 

 
Kompetenciafejlesztés - nyitó konferencia (2009/2010)

Tekintse meg a konferenciáról készült képeket.

Kompetencia alapú oktatás bevezetése- TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0148

Tekintse meg a nyitó konferencia előadásának anyagát

 
2010. 03. 12-én tartottuk iskolánkban a
TÁMOP 3.1.4 pályázat projektzáró értekezletét.
A rendezvényen készült képek itt, tekinthetők meg.