Iskolánk története 

A Miskolci Szakképzési Centrum Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma Miskolcon, a Diósgyőr-Vasgyári városrészben található. Története a 19. század második felére nyúlik vissza.
Az iskola " ősét " az 1868-as népoktatási törvény évében és részben annak hatására alapították. Ebben az időben, a kiegyezés után felgyorsult a fejlődés nem csak az egész ország területén, Diósgyőrben is. Hatalmas fejlődésnek indult az itteni vas- és acélgyártás és gyáripar, melyet az ország egész területét érintő nagyarányú vasútépítés is segített. Megnövekedett az ipari szakemberszükséglet.
Diósgyőrben megalakult a Magyar Királyi és Acélgyár, s már alapításkor létrehozta a maga elemi népiskoláit, az un. "gyári iskolákat", melyek tanonciskolaként működtek. Diósgyőrnek ekkor egyéb elemi iskolái is voltak, de a legfejlettebbekként a gyártelepieket tartották nyilván. Ezek eleinte kincstári iskolák voltak, majd 1896-tól a gyár közvetlen kezelésébe kerültek. Ez fejlődést hozott számukra, és nagy átszervezésekkel járt együtt.

Az iskolák végleges tanterveit 1921-ben hagyták jóvá. Tulajdonképpen mintaiskolákká váltak, példájukra hozták létre az országban több ilyen típusú iskolát

Az iskolánk közvetlen elődjének is tekinthető Diósgyőr-Vasgyári elemi iskolában az 1914/15-os tanévtől vezették be az "ipari előkészítő iskola 7-8. osztály" elnevezést viselő iskolatípust, amely a leendő gyári munkások oktatását vállalta. 1945 után a nagyarányú iparfejlesztő politika a nyolcosztályos általános iskola elvégzése utáni szakmunkásképző iskolák létesítését szorgalmazta. 1948-ban a MÁVAG kezdeményezésére új iskolaépület, 1949-ben kollégium épült, melyben jelenleg is működik iskolánk. Az ország egyik legnagyobb szakmunkásnevelő létesítménye jött létre. Volt olyan időszak, amikor 3200 tanulót oktatott. Ma 300 diákja van az iskolának. 1972-től szakközépiskolai képzéssel bővült oktatásunk, mely négyéves és szintén az általános iskolai képzésre épült. Képzési profilunkba az un. vasas-szakmák állnak, de a korábbiakhoz képest az 1990-es években módosult az oktatás szerkezete.

Megjelent néhány új szakképzési forma, pl. a faesztergályos képzés. A szakközépiskolai, szakgimnáziumi, HÍD, valamint esti felnőtt képzési tagozaton összesen 10 szakmát sajátíthatnak el a tanulók.

A múltat 1990 óta őrzi tárgyi és írásos emlékeivel az iskolamúzeum. Érdekes kiállítási anyagával szívesen fogadja a betérő idegeneket is, de külön öröm az, ha régi tanítvány érkezik a hajdani évek dokumentumai közé. Befejezésül álljon itt a vendégkönyv egy bejegyzése, amelyet egy Dél-Afrikában élő régi tanítvány fogalmazott meg a ma diákjai számára: "1963-ban végeztem, mint géplakatos. Szeretném kifejezni köszönetemet az itt kapott képzésért, amit ma is gyakorlok. Önállóan dolgozom, s adom tovább az itt szerzett tapasztalatokat".